Adam Czerniawski on Cyprian Kamil Norwid

Adam Czerniawski ()

Cyprian Kamil Norwid, Poems - Letters - Drawings, transl. Jerzy Peterkiewicz et al., Carcanet